Tradiţii şi superstiţii legate de postul Sfintei Maria